Էջ: 1 2 3 4 ()

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի ոչ տնտեսագիտական մասնագիտությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ասպիրանտների համար:

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» և «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» և «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ֆինանսներ», «Ապրանքագիտությւն» և «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ֆինանսներ» և «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: 1 2 3 4 ()