Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է  հեռակայի բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի տնտեսագիտական և տեխնոլոգիական  մասնագիտությունների ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի,

մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսության և պարենային ապրանքի

փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

 


Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Հաշվապահական

հաշվառում ագրոպարենային համակարգում», «Աուդիտ» մասնագիտությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» և «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի ոչ տնտեսագիտական «Անասնաբուժական - սանիտարական փորձաքննություն», «Առողջապահական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ասպիրանտների համար:

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()