Էջ: () 1 2 3 4 5 6

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Ագրոէկոլոգիա» և «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Ագրոէկոլոգիա» և «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն», «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» և «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն», «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» և «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Կաթի տեխնոլոգիա, Պարենամթերքի փորձաքննություն, Տարա և փաթեթավորթւմ, Պաշտպանված գրունտ, Ագրարային քաղաքականություն մասնագիտությունների բակալավրիատի առաջի կուրսերի հաար

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Կենսագործունեության անվտանգություն» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)», «Ապրանքագիտություն» և «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)», «Ապրանքագիտություն» և «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» և «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Ֆինանսներ», «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն», «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)» և «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն», «Գինու տեխնոլոգիա»,   «Ձկան տեխնոլոգիա», «Կաշի-մորթու տեխնոլոգիա», «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա», «Էլեկտրոֆիկացում», «Տրանսպորտի փոխադրումներ», «Հացի տեխնոլոգիա», «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»,«Անտառտնտեսություն»,<<Ագրոնամիական>,<<Գյուղմեքենայացում>>, <<Կաթի տեխնոլոգիա>>, <<Հացի տեխնոլոգիա>>  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Էջ: () 1 2 3 4 5 6