Page: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Տեխնոլոգիական» մասնագիտությունների 1-ին կուրիս ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Տնտեսագիտական ֆակուլտետի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Տնտեսագիտական մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրայի ուսանողների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է  «Տեխնոլոգիական»  մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է  «Տեխնոլոգիական» մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսմայակ): 

Դասընթացը նախատեսված է  հեռակայի բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի տնտեսագիտական և տեխնոլոգիական  մասնագիտությունների ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

 


Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Հաշվապահական

հաշվառում ագրոպարենային համակարգում», «Աուդիտ» մասնագիտությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» և «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի ոչ տնտեսագիտական «Անասնաբուժական - սանիտարական փորձաքննություն», «Առողջապահական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ասպիրանտների համար:

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Page: 1 2 3 4 5 6 ()