Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Տնտեսագիտական մասնագիտություններ»  հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ, ԱՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար,2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար, 2-րդ կիսամյակ: 

     Դասընթացում ներկայացվում է  բանջարային մշակաբույսերի բալանսավորված աճման և զարգացման համար  պաշտպանված գրունտում պահանջվող միկրոկլիման: Պասընթացում ներկայացվում է բանջարային մշակաբույսերի պահանջը լույսի, խոնավության, ջերմության,ածխաթթու գազի, տարբեր սննդատարրերի նկատմամբ:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

2- րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՈՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ()