Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ  «ՖԻՆ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ « ՖԻՆ » մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված ԳՏ մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանոնղերի գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված ԳՏ մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանոնղերի դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ՊԳ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ՊԳ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ագրո- 5, ՊՓ- 2, ԱԷ- 4» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ագրո-5, ՊՓ-2, ԱԷ-4» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱԷ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱԷ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: