Դասընթացը նախաատեսված է «Ֆինանսների և վարկ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների  դասախոսական պարապմունքների համար 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների  տեսական և լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում»մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ 1» մասնագիտության 1-ին կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

2-րդ կւսամյակ

Դասընթացը նախաատեսված է «Ագրոնոմիա/ՍԵլ.գեն.» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

   1-ին կւսամյակ


Դասընթացը նախաատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ և 5-րդ կուրսի և ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության հեռակա 6-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: