Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության առկա (1 կիսամյակ) և հեռակա ւսուցման 3-րդ կուրսի (2 կիսամյակ) ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

   2-րդ կիսամայկ

Դասընթացը նախաատեսված է «Գյուղ. կենդ. սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության հեռակա  6-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Ֆինանսների և վարկ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: