Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՀ , ՖԻՆ , ՀՌԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ, ՊԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների «Սելեկցիա գենետիկայի հիմունքներով» առարկայի լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների «Բույսերի իմունիտետի սելեկցիա» առարկայի լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀԲ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀԲ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական  պարապմունքների համար: 


Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: