Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ 4» մասնագիտության 4 -րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ 4» մասնագիտության 4 -րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԱԷ 2» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Անհրաժեշտ է ինքնագրանցվել (գաղտնաբառը՝ 3562) Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» «Բույսերի պաշտպանություն»«Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա», «Կայուն գյուղատնտեսություն» կրթական ծրագրերի 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ 3» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքներին համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ 2» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ 2» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ 2» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ 1» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ »  մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն -3» «ՊԳ-2» մասնագիտությունների  առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» և «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին  կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական-լաբորատոր պարապմունքների համար: