Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ »  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ, ԱԷ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ, ԱԷ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ »  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտ./գրունտ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտ./գրունտ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտ./գրունտ »  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների   համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոէկոլ »  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների   համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՊՓ առկա և հեռակա ուսուցման 3-րդ  կուրսի և Մագիստրատուրա Ագրո 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):