Դասընթացը նախատեսված է ՊՓ առկա և հեռակա ուսուցման 3-րդ  կուրսի և Մագիստրատուրա Ագրո 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «ԲՊ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (1-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է ՊՓ մասնագիտության առկա և հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի և Մագիստրատուրա Ագրո 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է ՍՓ մասնագիտության առկա 3-րդ կուրսի (2-րդ կիսամյակ) և հեռակա 4-րդ կուրսի (1-րդ կիսամյակ) ուսուցման լաբորատոր պարապմունքների:

Դասընթացը նախատեսված է ՍՓ մասնագիտության առկա 3-րդ կուրսի (2-րդ կիսամյակ) և հեռակա 4-րդ կուրսի (1-րդ կիսամյակ) ուսուցման դասախոսությունների ուսանողների համար :

Դասընթացը նախատեսված է ԱՇ մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա (2 կիսամյակ) և հեռակա 3-րդ կուրսի (1 կիսամյակ) ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱՇ մասնագիտության առկա 2-րդ կուրսի  (2 կիսամյակ) և հեռակա 3-րդ կուրսի (1 կիսամյակ) ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» «ՊՏ » մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» «ՊՏ» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Բույսերի պաշտպանություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «ԱՍԳ»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար :

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրայի «Սելեկցիա և գենետիկա»  մասնագիտության ուսանողների  դասախոսությունների   համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական  համար: 

2-րդ կիսամայկ