Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսույթունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսույթունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության և սննդարդյունաբերության էկոնոմկիա և կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսույթունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ()