Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՁՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների դասախոսությունների  համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՁՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՁՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):Դասընթացը նախատեսված է «ՁՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՁՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պփ» մասնագիտության մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

 Դասընթացը նախատեսված է «Պփ» մասնագիտության մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պփ» մասնագիտության մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված  է<<ՄՏ 4>> մասնագիտության լաբորատոր պարապմունքների համար(1-ին կիսամյակ )

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ4» մասնագիտության  գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության մագիստրարտուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսմայակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության մագիստրարտուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսմայակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԽԿԽՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԽԿԽՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):