Դասընթացը նախատեսված է «Պփ» մասնագիտության մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

 Դասընթացը նախատեսված է «Պփ» մասնագիտության մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողղների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պփ» մասնագիտության մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված  է<<ՄՏ 4>> մասնագիտության լաբորատոր պարապմունքների համար(1-ին կիսամյակ )

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ4» մասնագիտության  գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության մագիստրարտուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսմայակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» մասնագիտության մագիստրարտուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսմայակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԽԿԽՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԽԿԽՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԽԿԽՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողնրեի լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսանյակ): 

Դասընթացը նախատեսված է «ԽՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողնրեի դասախոսությունների համար (1-ին կիսանյակ): 

Դասընթացը նախատեսված է «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (41-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (41-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը դասավանդում է ԳՏ, ՊՏ, ՀՏ, ՊՓ մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (41-ին կիսամյակ):