Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման տեխնոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար։Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՄՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։