Դասընթացը նախատեսված է «Սննդի անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդի անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդի անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդի անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ (առկա, հեռակա)

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդի անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ (առկա, հեռակա)

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի Տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի «Բուսական ծագման հումքի վերամշակման տեխնոլոգիա» առարկայի 2020‑2021 թթ. ուս. տարվա լաբորատոր-գործնական պարապմունքների համար (առկա և հեռակա) (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի «Բուսական ծագման հումքի վերամշակման տեխնոլոգիա» առարկայի 2020‑2021 թթ. ուս. տարվա դասախոսությունների (առկա և հեռակա) (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է   «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր-գործնական պարապմունքների համար (1-ի կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է   «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր-գործնական պարապմունքների համար (1-ի կիսամյակ):

565Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍԱՈՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

22Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍԱՈՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: