Դասընթացը նախատեսված է «ԽՏ» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (երկրորդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԽՏ» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է Պարենամթերքի ֆակուլտետի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Պարենամթերքի ֆակուլտետի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական-լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀՏ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀՏ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար: