Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՄՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության առկա և հեռակա սովորող 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության  2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարեննթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլագիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության առկա և հեռակա սովորողուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ (առկա/հեռակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենմթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդի անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ()