Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ճարտարագիտական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտութան հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»,«Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտությունների հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Ագրոէկոլոգիա», «Անտառագիտություն» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»,«հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»,«Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»,«Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»,«Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Ագրոէկոլոգիա», «Անտառագիտություն» մասնագիտությունների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()