Էջ: 1 2 3 4 ()

Դասընթաց նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտություն 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

ՊԳՏ-2 ԲԱԿ ՀԵՌԱԿԱ

ԳՏ-2 ՀՏ-2 ԿՏ-2  ԲԱԿ․ ՀԵՌԱԿԱ

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ՍՓ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ, ԱԷ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ, ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ, ՍՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ, ՍՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ՍՓ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Տեխնոլոգիական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Տեխնոլոգիական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱԷ․ ՍԱՈՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ « ՍԱՈՓ, ԱԷ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱԷ» մասնագիտության 1-ինկուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱԷ» մասնագիտության 1-ին կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԴԳ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԴԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 ()