Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱԷ, ՊԳ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՊԳ, ԱԷ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՀ, ԱԳ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՀ, ԱԳ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԿՄՍՏ, ՄՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԿՄՍՏ, ՄՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀԲ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀԲ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՀՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների III կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՀՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների III կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ,ԱՏ,ԱՍԳ, ԲՊ,ԱԷ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ագրոնոմիական ֆակուլտետի բոլոր  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՍՏ, ՀՏ, ՊՏ, ՄՏ, ԿՏ, ԳՏ, ՊՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար (դասախոսություններ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ճարտարագիտական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: