Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»մասնագիտությունների հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ» և «Սննդի անվտանգություն» (I-ին կուրս) մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» «ՄՏ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» «ԳՏ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ»  «ՍՓ» «ԴԳ» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓԹ» «ԿՄՏ» «ՁՏ» «ՊՏ» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՍՏ» «ՄՏ» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՍՏ» «ՄՏ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» «ՀՏ» մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ»  «ՄՏ» ԿՄՍՏ ՀՏ մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ» «ՍՓ» «ԴԳ» մասնագիտությունների  առկա ուսուցման ուսանողների  և ՍՓ մասնագիտության հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար: