Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնես և տնտեսագիտություն» ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:2022- 2023 ուս. տարի, 1-ին կիսամյակ, առկա և հեռակա 

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության» ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:,2022-2023 ուս. տարի, 1- ին կիսամյակ, առկա և հեռակա

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» և «ՀՇ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» և «ՀՇ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՀԲ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ՀԲ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» և «ՀԲ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» և «ՀԲ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՕԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (մագիստրատուրա)

Դասընթացը նախատեսված է «ՕԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (մագիստրատուրա)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (մագիստրատուրա)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (մագիստրատուրա)

1Դասընթացի նախատեսված է մագիստրատուրայի «ՀՒՌՃ» մասնագիտության  առկա 1-ին և հեռակա 2-րդ կուրսերի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (2022-2023 ուս տարի 2-րդ կիս )

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (մագիստրատուրա)