Դասընթացը նախատեսված է «Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն» մասնագիտության մագիստրատուրա  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն» մասնագիտության մագիստրատուրա  ուսանողների դասախոսությունների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության հեռակա 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության հեռակա 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության հեռակա 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության հեռակա 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության քոլեջ 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության քոլեջ 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար 

Դասընթացը նախատեսված է  «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության» ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):