Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2019-2020 ուս. տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2019-2020 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար (2019-2020 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսության համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության  առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար 2019-2020 ուս.տարի 2 -րդ կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա  ուսանողների դասախոսություններ:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար 2019-2020 ուս.տարի 2 - րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության առկա 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար 2019-2020 ուս.տարի 2 -րդ կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար(1-ին կիսամյակ)

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()