Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: 2019-2020 ուս տարի 2-րդ կիսամյակ։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 2019-2020 ուս տարի, 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 2019-2020 ուս տարի 2-րդ կիսամյակ։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ՔՈԼԵՋ 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 ուսումնական տարի:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ՔՈԼԵՋ-ի 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 ուսումնական տարի:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ՔՈԼԵՋ-ի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 ուսումնական տարի:

Դասընթացը նախատեսված է ՀԲ, ՀՇ, ԿԱ մասնագիտությունների  2-րդ կուրսերի  ոսանողների ԴԱՍԱԽՈՍՈւԹՅՈւՆՆԵ Ր Ի  համար  2020-21 ուս. տարի 2 կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2019-2020 ուս. տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2019-2020 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար (2019-2020 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսության համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության  ԱՌԿԱ ԵՎ ՔՈԼԵՋ ուսուցման 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար 2020-21 ուս.տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա  ուսանողների դասախոսություններ:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ԱՌԿԱ  ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար 2019-2020 ուս.տարի 2 - րդ կիսամյակ