Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ԱՌԿԱ ԵՎ ՔՈԼԵՋ  3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար 2020-20201 ուս.տարի 

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար(1-ին կիսամյակ)

2Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմուքների համար:

  2Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության հեռակա  4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

1

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության հեռակա 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ  կուրսերի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում» 5-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում» 5-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար (առկա` 1-ին կիսամյակ, հեռակա` 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (առկա` 1-ին կիսամյակ, հեռակա` 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում մասնագիտության 3-րդ կուրսի ՀԵՌԱԿԱ սովորող ուսանողների ԳՈՐԾՆԱՆԱԿԱՆ պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՈՂԱԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար 

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն»  մասնագիտության քոլեջ 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր աշխատանքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ և 5-րդ կուրսերի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար: (1-ին կիսամյակ) 2019-2020թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ և 5-րդ կուրսերի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների գործնական պարապունքների համար:  2-րդ կիսամյակ, 2019-2020թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա ուսուցման   5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1- ին կիսամյակ), 2020-2021ուս. տարի