Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի  դասախոսությունների  համար (1-ին կիսամյակ), 2020-2021 ու.տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 4-րդ առկա և հեռակա կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

2Դասընթացը նախատեսված է Տեխնոլոգիական մասնագիտության 

3-րդ կուրսի հեռակա լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին և 2-րդ կիսամյակ):

1

Դասընթացը նախատեսված է Տեխնոլոգիական  մասնագիտության 

3-րդ կուրսի  հեռակա ուսանողների դասախոսության համար (1-ին և 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱգրոԷկոլոգիա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների համար (2-րդ կսամյակ):

  Դասընթացը նախատեսված է <<Հողաշինարարություն,հողային կադաստր .>> մասնագիտության առկա   ուսուցման 3 կուրսի գործնական պարապմունքների համար (2020-2021 ուս.տարի 2 - րդ   կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար2019-2020 ուս.տարի (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա,սելեկցիա և գենետիկա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար 2020-2021ուս.տարի  (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա,սելեկցիա և գենետիկա»  մասնագիտության առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար  2020-20201 ուս.տարի  (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության  առկա և հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2019-2020 ուս. տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության առկա և հեռակա ուուցման 2-րդ  կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2019-2020 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության առկա և հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2019-2020 ուս տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության առկա և հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար (2019-2020 ուս տարի, 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր»  մասնագիտության մագիստրատուրայի հեռակա ուսանողների գործնական համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր»  մասնագիտության մագիստրատուրայի հեռակա ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):