Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա 6-րդ կուրսի ուսանողների  համար (1-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա 6-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն»  մասնագիտության քոլեջ 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն»  մասնագիտության քոլեջ 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն»  մասնագիտության քոլեջ 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմոնքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության մագիստրատութրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ), 2019-2020թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության մագիստրատութրայի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ), 2019-2020թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2019-2020թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության հեռակա 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության հեռակա 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ), 2019-2020թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքերի  համար (2-րդ կիսամյակ), 2019-2020թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ, ՄՏ, ԿՄՏ»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ), 2019-2020թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):