Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ,ՀՏ - առկա   3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար 2019 -2020 ուս.տարի (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»,«Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  մասնագիտության առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողների  դասախոսությունների  համար (2019-2020 ուս.տարի 2-րդ կիսամյակ):

Հիդրավլիկա


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության  հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսության համար (2020-21 ուս տարի 2-րդ կիսամյակ):

Гидравлика

Դասընթացը նախատեսված է ԳՄՍ մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2020-2021 ուս.տարի 2-րդ կիսամյակ):

Гидравлика

Դասընթացը նախատեսված է ԳՄՍ մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2020-2021 ուս.տարի 2-րդ կիսամյակ):

Гидравлика

Դասընթացը նախատեսված է ԳՄՍ մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսության համար (2020-2021 ուս.տարի 2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է ԳՄՍ մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի առկա ուսուցման « Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտության  4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ), 2020-2021 ուս.տարի