Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի առկա ուսուցման «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտության  4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների  համար (1- ին կիսամյակ) 2020- 2021 ուս տարի:

լաբորատորԴասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ  և Էլ, ԳՄՍ, ՃԵԿ 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար   (20-21 ուս տարի 1-ին կիս):

 


գործնականԴասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության

 կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ և Էլ, ԳՄՍ, ՃԵԿ 2-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար (20-21 ուս. տարի 1-ին կիս):


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», Հողաշինարարություն և հողային կադաստր, Կենսագործունեության անվտանգություն, Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում, Գյուղատնտեսության մեքենայացում, Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտությունների մագիստրանտների դասախոսությունների համար,1- ին կիսամյակ, 2020- 2021ուս. տարի 


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի առկա ուսուցման  «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ  կուրսի գործնական պարապմունքների  համար , 1- ին կիսամյակ , 2020-2021 ուս տարի:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների համար:

 


Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳՍ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 2019-2020 թթ. ուսումնական տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ԱՌԿԱ ուսուցման  3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար2020-21 ուս. տարի
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար 2020-2021 ուս.տարի 

Դասընթացը նախատեսված «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»,Հողաշինարարություն , հողային կադաստր, Կենսագործունեության անվտանգություն, Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում, Գյուղատնտեսության մեքենայացում, Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ մասնագիտությունների մագիստրանտների  գործնական պարապմունքների անցկացման համար, 1- ին կիսամյակ , 2020-2021 ուս. տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: