Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար( 1- ին կիսամյակ, 2020-2021 ուս. տարի)  :

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար ( 1 -ին կսամյակ, 2020-2021ուս. տարի):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳՍ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9