Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ - 3» մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ - 3» մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ - 3» մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԿ» մասնագիտության մագիստրատուրայի գործնական պարապմունքների  համար: (2-րդ կիսամյակ)Դասընթացը նախատեսված է «ԲԿ» մասնագիտության մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԿՍԷԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Էլ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ) 

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ - 4» և «Էլ - 4» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ - 4» և «Էլ - 4» մասնագիտություների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար  II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար  II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՔ - 3» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՔ - 3» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ) 

Դասընթացը նախատեսված է «ԴԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է « ՖՎ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()