Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» և «ՀՇ» մասնագիտությունների համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» և «ՀՇ» մասնագիտությունների համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» և «ՍՓ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» և «ՍՓ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:(քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Էկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Էկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Մենեջմենթ» և «ՀՌ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Մենեջմենթ» և «ՀՌ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()