Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում», «Մենեջմենթ» և «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում», «Մենեջմենթ» և «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննույթուն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողերի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (մագիստրատուրա)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսության համար: (մագիստրատուրա)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ» և «ԷԼ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նապխատեսված է «Անաասնաբուժություն», «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» և «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն», «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն», «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՍՏ»,«ԳՏ-2» «ՀՏ», «ՄՏ», «ՊՏ», «ՏՓԹ» և «ԿՄՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՍՏ», «ՀՏ», «ՄՏ», «ՊՏ», «ՏՓԹ», «ԿՄՏ» մասնագիտությունների 2-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ»«ԱՄ»«ԱԳ»«Ֆին»«ՏՓ»«ԳՏ»«ՍՓ»«Էկոլ»«ՀԲ»«ՀՌ»«ՀՇ»«ԱՓ»«ՊԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ, ՍՓ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)