Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ, ՍՓ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ, Մենեջ, Ապր, Ֆին, ՏՓ, ԳՏ , ՍՓ, Էկոլ, ՊԳ, ՀՌԿ, ՀՇ, ՍԱՈՓ »  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ, Մենեջ, Ապր, Ֆին, ՏՓ, ԳՏ , ՍՓ, Էկոլ, ՊԳ, ՀՌԿ, ՀՇ, ՍԱՈՓ » մասնագիտությունների 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ», «ԱՄ», «ԱԳ», «Ֆին», «ՏՓ», «ԳՏ», «ՍՓ», «Էկոլ», «ՀԲ», «ՀՌ», «ՀՇ», «ԱՓ», «ՊԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի դասախոսությունների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Փորձ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Փորձ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսության համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ, ԱԷԽՏ, ԱՍԷկ» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի ««Ագրոէկոլոգիա»» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի  «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի և «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրս դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի ««Ագրոէկոլոգիա»» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:   (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:  (2րդ կիսամյակ)