Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ, ԱԷԽՏ, ԱՍԷկ» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ - 3» մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ - 3» մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ - 3» մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԿ» մասնագիտության մագիստրատուրայի գործնական պարապմունքների  համար: (2-րդ կիսամյակ)Դասընթացը նախատեսված է «ԲԿ» մասնագիտության մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԿՍԷԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:  (2րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է  «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Էլ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)