Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ - 4», «ՄՏ - 4» ,«ԿՏ - 4»,«ՀՏ - 4»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար I կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ - 4» և «Էլ - 4»  «Անտառ- 4»մասնագիտություների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար  II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ - 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ-3» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար  I կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՔ - 3» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՔ - 3» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ) 

Դասընթացը նախատեսված է «ԴԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է « ԱՍԳ, ԲՊ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: