Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆին -3» և «ԷկՍէկ -2» մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար  II կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆին -3» և «ԱԷկՍէկ -2» մասնագիտությունների  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 3» և «Անտ -4» մասնագիտությունների  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է   «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է   «ԱԲ»  2-րդ և «ՖՎ» 2-րդ  «ԱՊ» 2-րդ և «ԱԳ» 2-րդ կուրսերի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ինկիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է   «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն»,  «Ագրոպարենային համակարգերի ֆինանսների կառավարում»,   «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է   «ԷԿՍԷԿ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է   «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է   «ԳՏ-4» և «ՀՏ-4»մասնագիտության կուրսերի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):