Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսերի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի   «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  (1ին կիսամյակ)