Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:   (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» և «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսերի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:  (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:   (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:   (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Մենեջմենթ » մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Մենեջմենթ » մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում » մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում » մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների ուսանողների  համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:   (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:   (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» և  «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսերի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (1-ին կիսամյակ)