Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» և «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն»  և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսերի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական աշխատանքների  համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» և «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)
Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» և  «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտություն 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» և «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  դասախոսության համար: (1ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտություն  5-րդ   կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: