Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՃԵԿ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՃԵԿ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Տնտեսագիտական մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի մասնագիտությունների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Տնտեսագիտական մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ, ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()