Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (հեռակա):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է բակալավրիատի «ԳՄՄՍ»մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է բակալավրիատի «ԳՄՄՍ»մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է ԳՄ-4 մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է ԳՄ-4 մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար :

Դասընթացը նախատեսված է Ա. Քոչինյանի անվան  գյուղատնտեսական քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողներիդասախոսության համար (1-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների  լաբորատոր  պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓԹ-4», ՄՏ-4, ԿՏ/ՄՍՏ-4, ՊԳՏ-4   մասնագիտությունների ուսանողների  գործնական լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է " Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում" ,  "Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ",   " Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ" ,  " Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն", ''Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա''  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղ.էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):