Դասընթացը նախատեսված է Տեխնոլոգիական ֆակուլտետի  ԿՏ-4, ԿՄՏ-4 և ՏՓԹ-4 մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողների համար։ Առաջին կիսամյակ։

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա, Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա,  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  մագիստրատուրայի «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  մագիստրատուրայի «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի առկա  ուսուցման ուսանողների լաբորատոր աշխատանքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտետեսության մեքենայացում , մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական  պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտետեսության մեքենայացում , մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեւոթյան անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտետեսության մեքենայացում , մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտետեսության մեքենայացում , մեքենաներ և սարքավորումներ»

մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների 2-րդ կիսամյակի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» , «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման  1-ին կուրսի  ուսանողների  2-րդ կիսամյակի  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի  և «Հողաբարելավում, հողային և  ջրային պաշարների օգտագործում»մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր աշխատանքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի  և «Հողաբարելավում, հողային և  ջրային պաշարների օգտագործում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և  «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և  «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և  «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների առկա և հեռակա 1-ին կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և  «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների առկա և հեռակա  1-ին կուրսի ուսանողների համար: