Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է 2-րդ կիսամյակի «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհայաին երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» և  «Տրանսպորտային փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում» 5-րդ կուրսի ուսանողների, «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների և  «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսան լաբորատոր/գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության  1-ին կուրսի ԱՌԿԱ և ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական և Տեխնոլոգիական  մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար :

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար :

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքների փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ԱՌԿԱ և ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման ուսանողների  լաբորատոր աշխատանքների կատարման համար: