Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի
փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության
4-րդ կուրսի ԱՌԿԱ և 6-րդ կուրսի ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման ուսանողների տեսական և գործնական պարապմունքների համար համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Տրանսպորտային փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է     «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար :

Դասընթացը նախատեսված է     «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար :

Դասընթացը նախատեսված է     «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է   «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» և  «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների  3-րդ  կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է   «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» և  «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների  3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարությունհողային  կադաստր» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ԱՌԿԱ և ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման ուսանողների լաբորատոր-գործնական աշխատանքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է   «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» և  «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության  1-ին կուրսի,  «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում" 1-րդ կուրսի, "Կենսագործունեության անվտանգության " 1-ին կուրսի, "ՀՇ" 1-ին, "ՀԲ" 1-ին, " Գյուղէլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում" 1-ին,  և «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում" 2-րդ կուրսի, ՀԲ 2, ՀՇ 2, ԿԱ 2    ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար: 2020/2021 ուս․ տարի


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ ևսարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության  2-րդ կուրսի և «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա ուսուցման ուսանողների տեսական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ԱՌԿԱ և ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղ. մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի և «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհայաին երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության  1-ին կուրսի,  «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում" 1-րդ կուրսի, "Կենսագործունեության անվտանգության " 1-ին կուրսի, "ՀՇ" 1-ին, "ՀԲ" 1-ին, " ՀԲ 2, ՀՇ 2, ԿԱ2 "Գյուղէլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում" 1-ին,  և «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում" 2-րդ կուրսի   ուսանողների դասախոսությունների համար: 2020/2021ուս․ տարի

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: