Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրային «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրային «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրային «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրային «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրային «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրային «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրային «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական/լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ  կուրսի ուսանողների գործնական/լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ  կուրսի ուսանողների համար:

Մեթոդական ցուցումները նախատեսված է հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ և հեռակա 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական/լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական/լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական/լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «----» մասնագիտության 5-րդ և հեռակա 6-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական/լաբորատոր պարապմունքների համար: Առաջին կիսամյակ։

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների համար: