Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» Էլ- 3-րդ , ՀԳՄ մասնագիտության  6-րդ  կուրսի ուսանողների համար: Երկրորդ կիսամյակ։

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա»  3-րդ, «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»  3-րդ, «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» 3-րդ, «Գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» 3-րդ, «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» 3-րդ կուրսի մասնագիտությունների ուսանողների համար և հեռակա  «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»,  3-րդ «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» 3-րդ, «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» 3-րդ, «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա»  4-րդ կուրսի մասնագիտությունների ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Մեթոդական ցուցումները նախատեսված է հեռակա «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների ստուգողական աշխատանքներ կատարելու համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» 3-րդ,  «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» 3-րդ,  «Կենսագործունեության անվտանգություն» 3-րդ, հողաբարելավում-4 մասնագիտությունների և հեռակա «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» 3-րդ, «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» 3-րդ և «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 5-րդ և հեռակա 6-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի, «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի, «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության հեռակա ուսոցման 4-րդ կուրսի և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» 4-րդ, ԳՄ մասնագիտության 6-րդ  կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների և «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8