Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «ՀՏ», «ՊՏ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «ՀՏ», «ՊՏ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «ԳՏ», «ԿՏ», «ՄՏ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է ՀԵռակա «ԳՏ», «ԿՏ», «ՄՏ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ», «ՀՏ», «ԿՏ», «ՄՏ» և «ՏՓԹ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ», «ՀՏ», «ԿՏ», «ՄՏ» և «ՏՓԹ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓԹ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓԹ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «ՏՓԹ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «ՏՓԹ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։


Դասընթացը նախատեսված է «ԷԼ», «ԳՄՄՍ», «ՀԲ», «ՀՇ» մասնագիտությունների հեռակա սովորող 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԼ», «ԳՄՄՍ» և «ՃԵԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ՏՓԹ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ՏՓԹ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ», «ՀԲ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԼ», «ԳՄՄՍ», «ՀՇ», «ՀԲ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (հեռակա

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ», «ԷԼ», «ԳՄՄՍ» և «ՃԵԿ» մասնագիտությունների 3-րդ և 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։