Դասընթացը նախատեսված է «ՀՏ», «ՄՏ», «ԿՏ», «ՏՓԹ» մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՋՌ», «ՏԼՀ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «ԱԷԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «ԱԷԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ»«ԱՏ»«ԱՍԳ»«ԲՊ»«ՋԱ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ», «ԱՏ», «ԱՍԳ», «ԲՊ», «ՋԱ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՋՌ», «ՏԼՀ» մասնագիտութան 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՋՌ», «ՏԼՀ» մասնագիտութան 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի»  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:(1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» և «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»,  «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտությունների առկա և հեռակա  2-րդ կուրսի ուսանողների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» և «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»
մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:  (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի  քոլեջի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական/լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի   «ՀՀ», «ՄՏ»,  «ԿՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: