Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ, ՄՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՀՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՀՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-ՐԴ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՀՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-ՐԴ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի, հեռակա "Կենսագործունեության անվտանգության" մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի, հեռակա "Կենսագործունեության անվտանգություն" մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսություններիների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ուսուցման «ՀՏ, ՄՏ, ԿՏ,ՊՏ, ԳՄ,» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսերի և 
« ՄՏ, ԿՏ»  մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման  2-րդ կուրսերի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Էլ, ԳՏ, ՀՇ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()