Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ», «ՀՇ», «ՀԲ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ», «ՀՇ», «ՀԲ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀԲ-3» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ-3» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ-3» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ», «ՃԵԿ», «ԳԷԼ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (մոդուլ 2)։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ», «ՃԵԿ», «ԳԷԼ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար (Մոդուլ 2

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ, ՀԲ, ՀՇ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլագիա և դիզայն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Կաշվի և մորթու արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀԲ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀԲ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()