Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀԲ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորաատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓԹ, ՀՇ, ՀԲ, ԿԱ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՓԹ, ՀՇ, ՀԲ, ԿԱ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԼ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԼ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Մագիստրատուրա» 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մագիստրատուրա»  1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓԹ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓԹ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓԹ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ, ՄՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՀՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՀՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-ՐԴ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՀՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-ՐԴ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի, հեռակա "Կենսագործունեության անվտանգության" մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի, հեռակա "Կենսագործունեության անվտանգություն" մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)