Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական-լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների տեսական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» և «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում»մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»,  «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»,մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր աշխատանքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր աշխատանքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների Ճարտարագիտական գրաֆիկայի լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Տրանսպորտային փոխադրումներ» մասնագիտությունների 2-ին կուրսի ուսանողների տեսական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված էառաջին կիսամյակում «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

ReduktorԴասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությունների 3-ին կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսանողների համար: