Կինեմատիկ հետազոտությունԴասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-ին կուրսի ուսանողների համար:

Qanon-AtamnanivԴասընթացը նախատեսված է առկա «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությունների 3-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Կենսագործունեության անվտանգություն» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» ՀՄՏ,  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» ԳՏ, «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» ՊՏ, «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա»ՄՏ, «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» ԿՏ ՄՍՏ, «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» ԿՄՏ, մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր», «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Տրանսպորտային փոխադրումներ» մասնագիտությունների 2-ին կուրսի ուսանողների տեսական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» մասնագիտությունների 2-ին կուրսի ուսանողների տասական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «071602.02.6 - Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար

Դասընթացը նախատեսված է «071602.02.6 - Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար

8 օկտանտներԴասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»,  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա»,առկա մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

 Դասընթացը նախատեսված է բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսանողների համար: 

Էպյուր 3