Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-1, ԷԼ-1, ԳՏ-1» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-1, ԷԼ-1» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ-1» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսության համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ-1,ՍԱ-1, ՃԵԿ-1» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ-1,ՍԱ-, ՃԵԿ-1» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ-1,ՍԱ-1» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ-1,ՍԱ-1» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ճեկ-1» մասնագիտության հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսության համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-1, ԷԼ-1» մասնագիտությունների հեռակա 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքերի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-1, ԷԼ-1» մասնագիտությունների հեռակա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ-1» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ-1» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությանի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆին. -1» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆին. 1» և «Գտ-1» մասնագիտությունների հեռակա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսություններ համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՖՎ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա-1»,  «ՋԱ-1»մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ, ՀՇ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՖԻՆ, ԳՏ, ՀԲ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» ,«ՋԱ» մասնագիտությունների հեռակա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսություններ համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()