Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտությունների 1-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ, ՋԱ» մասնագիտությունների 1-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Աէ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Աէ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների հմար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Տնտեսագիտական»  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» և «ԱԳ»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «ԱԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական և լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական և լաբորատոր պարապմունքների համար։