Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ՃԵԿ, ԷԼ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ, ԿԱ, ԳՄ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ, ԿԱ, ՃԵԿ, ԷԼ, ՀԲ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության հեռակա 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության հեռակա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությունների հեռակա  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ», «ԲՊ» և «ՊԳՏ-1»  մասնագիտությունների 1-ին  կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ -4 » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ -4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ -4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։ (1-ին կիսամյակ)
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ (1-ին  և 2-րդ  կիսամյակ)
Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()