Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական և լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՓ» մասնագիտության 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՓ» և «ՍՓ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների 

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։  

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հաղային կադաստր» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարակամ փորձաքննություն» և «Անանանբուժություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-1, ԷԼ-1, ԳՏ-1» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-1, ԷԼ-1» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ-1» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսության համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()