Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության հեռակա մագիստրատուրայի ուսանողների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների  դասխոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ՍԱ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների  գործնական պարապունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ՍԱ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների  դասախոսություններ  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը  նախատեսված է ՍՓ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասխոսություններ  համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքի  համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()