Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության մագիստրատուրա ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում » մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ», «ՀՏ», «ՄՏ», «ՏՓՏ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։ 


Դասընթացը նախատեսված է «Սննդամթերքի անվտանգություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդամթերքի անվտանգություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդամթերքի անվտանգություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդամթերքի անվտանգություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ» և «ԿՄՍՏ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։